درحال بارگذاری ....
به نخل خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : فول آرشیو محمد منصور وزیری

فول آرشیو محمد منصور وزیری

تاریخ ارسال پست:
شنبه 10 آذر 1397
منتشرکننده:
سایت نخل موزیک

فول آرشیو محمد منصور وزیری

 آرشیو آهنگ های اجرا شده توسط محمد منصور وزیری

| تقدیم به تمام هواداران سایت نخل موزیک |

منتشر کننده : سایت نخل موزیک
WWW.NAKHLMUSIC.IR

آلبوم عفان الله

1. عفان الله
2. اول سلام
3. باز
4. ای غریب ای رهگذر
5. یاد پشته
6. زجر و غم

 

آلبوم آهوی وحشی
1. تو گنوغ و مه گنوغ
2. ای جان مبش غمگین
3. بدو ای گل گلزارُم
4. آهوی وحشی
5. قلیل وقت
6. نیی زمون دل مه مکُنی شاد
7. بی مه اکُن هجران شو

 

آلبوم عجب حسنی
1. بشوم قربون خلقتت
2. ای قاصد شیرین سخن
3. عجب حسنی امدی
4. دو چشمونش نگاه امکه
5. هر جا برم به یادتُم
6. خیال تو راحت و دست زی سر بخو
7. یه موسرون خو جلو مه ایکه در
8. یک شو خشن ما هر دو یار
9. پسین عید از خانه اتیت در

 

آلبوم امان
1. امان امان
2. الله ای سبزه چکار اتکه
3. تو که مقصدتن از مه بشی دور
4. عزیزم گر بگینت آهو
5. قربون دو پات ای گل نو

 

آلبوم امروز روز عیدن
1. امروز روز عیدن
2. مه چون حمال
3. عزیز دل مه
4. ای بی بی زنون
5. آه به خدا
6. تو ای عزیز دل مه

 

آلبوم عزیزکُم
1. عزیزکم
2. بلند بالا
3. خدا عمری هادت
4. ما شاء الله
5. اوشار
6. تو با عشق خو

 

آلبوم بالا بلند
1. زبانم می کند
2. بالا بلند
3. گوش بکنی مسلمانان
4. مه تا نمردم زندم

 

آلبوم بله مه مال شیبدرازُم
1. بله مه مال شیبدرازم
2. از تو حروم بودُم
3. اگر دوری بسن ای ول
4. امشب دلم میخواد
5. بدو ای دلبرُم حور جزیرة
6. پریر هوندن دو تا خواهر
7. دو تا اهل الهوا
8. دوستان مه که اریتون
9. شنیدم یک سفید

10. قاصد ببر پیغامُم

 

آلبوم بری بگی وازش
1. تا کی دگه
2. مه ناگینُم
3. شنیدم غصه خواری
4. چه بدی امکه
5. بری بگی وازش
6. ابود چند سال
7. بدو سبزه

 

آلبوم بو راشد
1. بو راشد مه دلشادُم
2. امروز که روز عیدن
3. خلیل اریتن از قطر
4. مابین کلبا و خور فُکُن

 

آلبوم بوم جمیره
1. فصل پیری سر رسیدن
2. گنوغشُم به دست خودُم نین
3. از دست دلبر
4. بوم جمیره
5. تو نیی دل مه عزیزی
6. بسمن
7. آن کس هادیت
8. تو بُخُو ای محرم رازُم
9. برو بد دل

 

آلبوم بت حور
1. عمرُم به کم هوندن
2. مه مرفته راه سیده
3. یالله بودی چقدر انید
4. بت حور
5. هولو یالله
6. نمیشه
7. پریر هوندن دو تا خواهر (2)
8. زندان عشق
9. دلُم اه نشتن بوده تنگ

10. تو بخون شعرُم از بهر نازنین

 

آلبوم چه ادکه به مه
1. عزیز مه
2. همه دختون
3. ای عمر مه
4. پی مگه
5. ولله تو اغلا ناسی
6. چه ادکه به مه
7. بشنو از مه
8. افسوس بگم
9. قربون دلت سبزه

10. بدو ای دخت

 

آلبوم دل به رنج غم
1. مه که بختُم کجن
2. دل به رنج غم
3. به تو نادم دل
4. خشُم هوندن

 

 

آلبوم دل مث دل مه
1. از تو جدا نابو دلُم
2. ای تاکسی
3. وا مه بگو ای با وفا
4. ای داد بیداد
5. دل مث دل مه
6. هر شو سوالت اکنم
7. هوزا بالا مست گبونن
8. قربون سر آن حور و پری
9.
نه بی تو امدیده


آلبوم دلبر
1. دلبر
2. بدو یارُم
3. غیر تو مه اُمنین به کس میلی
4. عذاب مده بی مه ای گل باغ
5. فرزند امستن هم کرن و لال
6. پناه بی تو ای خداآلبوم دو راهی
1. اسیر عشق تو گشتم
2. بزن مطرب بکن شعرُم بیانی
3. کمر باریک تو ای سبزه
4. مرکب خون داغ از پرده ی دل
5. بگویم سرگذشتم تا بدانی
6. هنوز عاشق نبودی که بدانی
7. ایشون دو تان
8. دو راهی
9.
دل نگرانُم
10. تنُم دورن دلُم پیش تون ای یار

11. بی تو موات روح منی
12. به قربون روت بشوم

 

آلبوم دُر دُنه
1. دُر دُنه
2. یار مه رفت
3. سبزه نور چشمون مه
4. قیمت عشق
5. بی عیب و نقص

 

آلبوم ای غدّاره
1. ای خداوندا
2. از کار خدا
3. خوب بو که هوندی
4. امفرستا قاصدُم
5. ای غدّاره
6. چه بدُم و چه خوبُم

آلبوم ای زمانه
1. ای زمانه
2. بهتر از امروز جان
3. قاصد رسید از پی دلبرُم
4. قاصد رسید از پی دلبرُم (2)

آلبوم عید
1. عید
2. تولد بو ز مُم
3. دل مه از سینه ادا تکون
4. طلسمت
5. مه چه به تو امکه
6. بیا مادر
7. مه غمگین تو دلشادی


آلبوم عید نوروز
1. عید نوروزن
2. خوشگلی و تیپ تو ریت
3. به مه اتکشتن
4. دیدار تو ای یارُم

آلبوم فالگیر
1. سلام ای ناخدا
2. فالگیر
3. حوری امدیدن
4. جدا بودیم
5. رفتی
6. حالا چند سالن

آلبوم فرشته
1. فرشته
2. خداوندا که هستی محرم راز
3. وعده تدا بی مه بسی
4. بی مه چقدر جبرن
5. سبزه مزن زور
6. دل مکن بی خو اسیر

 

 آلبوم قلب ساده
1. غدارن
2. امشو به تو خاک اکنن
3. رسیده عید
4. قلب ساده
5. سبزه نور چشمونم
6. تو غریبِ آشنایی
7. عزیز ادا به مه خبری
8.
بدتر از مرگن

آلبوم حسودون
1. حسودون
2. ای جان تو بس و یک کلام
3. بگویم سرگذشت یک جوانی
4. تو که از کوچکی
5. خومون که هستریم مثل برادر
6. یه خاطراتن ا پیر پشترون


آلبوم حور
1. حور
2. شتابون
3. دو تا چم تو
4. اتم هر روز
5. چقدر ماهی
6. دیشب امدی
7. ز هجر تو

 

آلبوم کشتی عشق
1. کشتی عشق
2. ملاقات عزیز امکه ن بازار
3. قلیل وقت (2)

 

آلبوم خش هوندی
1. خش هوندی
2. میان چم و دل
3. وا تو مگُفته ای گل نو
4. تو خودبینی
5. عزیزُم حالا بو چند سال
6. عزیزُم رفت
7. تحت فشار

آلبوم لیلی
1. مجبوری
2. عزیز جونُم
3. مال کجایی
4. عجب گردون
5. سفر خش
6. لیلی
7. گپون اولی

آلبوم مادر
1. مادر
2. محشر به پا ایکه
3. هم صحبت
4. سیندرلا
5. از دست غربت
6. بهارِ رو به خزان
7. چم کنجلی

 آلبوم مهتاب
1. به خدا که مواتش
2. بی تو امدی با روسری
3. بدو سمبوک
4. در محله ی ما
5. دل بسن بس
6. ای خدا وقتی
7. مهتاب
8. صحرا رفتُم

آلبوم محبت
1. محبت
2. از هجر تو
3. بازی زندگی
4. زندگی
5. جون خو فدات امکه
6. لو تیو
7. امکشیدن انتظار
8. رد بودی
9.
دل مه ایشوشتن

آلبوم ناشناس
1. ناشناس
2. گناه ای بوم
3. امدی یک دخت زرگری
4. خدا نکن که با دل خو بشی خوار
5. آتش به رو دل مِن
6. سبزه حبیب مه
7. مه با رنج و زحمت
8. هر چی موا بی خو اخروم
9.
بر تو سلام ای نو رسیده


آلبوم پدر
1. پدر
2. عشق تو بم بو افتخار
3. عزیزُم تا به کی
4. اثنا دخترُم
5. مزن بشته به دل
6. مه چند سالن

آلبوم راه عشق
1. راه عشق
2. بره خائن
3. دل گنوغ ایکه
4. حبیب مه
5. سلام الله
6. یار مه
7. نقل و نبات

آلبوم رسیدن عید
1. رسیدن عید
2. سلطان دختون
3. آهوی دشت
4. دم عید
5. ول بالا بلند
6. پیغوم


آلبوم ساحل غصه و غم
1. چه جونی
2. ساحل غصه و غم
3. نور نظر مه
4. مه وا تو
5. یار دیرین
6. قاصد یارُم
7. ایطو مکن ای یار
8. مادر
9.
ای ماه رو
10. یار جدیدُم

11.
دختری صاحب جمالی
12.
دست بکش

 

آلبوم شمال
1. قدر ای زنان بدانید
2. قد کوتاه به مثلت پیدا نابود
3. خدایا اه زندگی خسته بودُم
4. اگیت وا مه اتم ناتیت
5. عیدن و معذورُم
6. دلُم هر شو گرفتار غمونن
7. مه از کلبا ای خدا رفتم
8. پا منه ای دل
9.
شمال

آلبوم وقتی تو رفتی
1. یک روز قبل از وفاتت
2. هی به دل کردم نصیحت
3. قسم شخرده بی رسول
4. کنیم توبة
5. میان مه و تو
6. وقتی تو رفتی
7. بدو تو گوش بکن
8. خلایق ایکشی صف
9.
اگه صد سال بشد

آلبوم وصف استان
1. صیاد ماهیگیرُم
2. شُدا پیغوم چه وحشتناک
3. به امیدی بیَی پشتا
4. دیده ی چشمان تو
5. وصف استان
6. ماهی که در آسمانی
7. نادیده مبتلا بودُم
8. نمدی کام
9.
ز بهر عشق تو
10. جزایی هوند به سر مه

11. قربون سر تو و پا تو

 

آلبوم یاد قدیم
1. دل به تو دادُم
2. یاد قدیم
3. روزگار عاشقی
4. رفتم به باغ
5. عکسون قدیمی
6. جونن و نازن
7. شهر آشوب
8. از رفتن تو

 

آلبوم یار محبوبم
1. اشک چشمُم
2. از رفتنت
3. عزیزم وقتی که تو
4. دنیای عشق مهی
5. الهی ای ساقی دل مه
6. یار محبوبم
7. یار سفر کرده
8. هنوزم که هنوزن
9.
هر کس عاشقن
10. هوندن بسیارُن

11.
تو نور مهتاب
12. یالله چقدر رفتی ن دل مه

 

آلبوم یارم بهترین یارن
1. یارم بهترین یارن
2. سفیدی
3. ای مهربون
4. مکن گریه
5. تو که روح مهی
6. از هجرت بی وفا

 

دیگر آهنگها

 

شروند

 

حفله

 
خواهشمندیم در صورتی که آثار دیگری از محمد منصور وزیری در دسترس داشتید برای ما ارسال کنید
 
 
اطلاع رسانی واتساپ
کلمات کلیدی

فول آرشیو محمد منصور

آرشیو محمد منصور وزیری

محمد منصور وزیری

محمد منصور

نظرات این مطلب
حیات میگه :
سپاس بابت جمع اوری مجموعه این اهنگها
محمود میگه :
اهنگ دریای رحمت بین اهنگ های استاد نبود اگر لطف کنید ممنون میشم
اهنگ موم دخت ایگـو. که چه خبرن جلو نامحرم سرو. رویی درن
این اهنگ. اسمش چیه هرچی میگردم نیست راهنماییم. کنین به خدا
Fatemeh میگه :
ببخشید اهنگ چقدر خش هسته صبحانه نون خمیر و ماست تازه و دوغ و پنیر را پیدا نکردم لطف میکنید راهنمای کنید ممنون میشم 😊
محمدامین میگه :
سلام یه ترانه هستن که اخونت خداگرفتار شو بکنت چطور گرفتاروم شوکه.بی دخت نازو خوشگلوم چطوری ازباروم شوگه.خواننده اش کیه
میلاد میگه :
دوست عزیز لینک ها همگی خرابه لطفا پیگیری کنین
درود و سپاس بی پایان از مدیران محترم نخل موزیک، نسبت به جمع آوری آثار استاد بزرگوار محمد وزیر.
فرشادطبسی میگه :
آهنگ ماه آسمون قرص رو تون
اسماعیل میگه :
سلام آهنگ دوریت غزابن وصلت عزاب پیدا نکردم
اهنگ امگو چطور به تو اشناسوم ار محمد منصور موزری دوست دارم

برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

کد امنیتی رفرش